การจัดการองค์ความรู้

No New Posts KM ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (พัสดุ)

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (พัสดุ) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

817175 Posts
568613 Topics

Last post by OctaviaBel
in very happy I at last reg...
on Today at 01:43:35 am

No New Posts KM งานประกันคุณภาพการศึกษาและ กพร.

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการองค์ความรู้ของงานประกันคุณภาพศึกษาและ กพร. เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

28044 Posts
19678 Topics

Last post by Whedaidend
in rhtovjwjbl
on Today at 01:00:22 am

No New Posts KM กองนโยบายและแผน

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการองค์ความรู้ของกองนโยบายและแผน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

32547 Posts
28446 Topics

Last post by CartShooto
in rwwepvkbxj
on Today at 01:38:22 am

No New Posts KM ฝ่ายบริหารงานกลาง(งานสารบรรณ/ธุรการ)

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายบริหาร(งานสารบรรณ/ธุรการ) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

18356 Posts
15275 Topics

Last post by ClaudiaRog
in Just want to say Hi.
on Today at 01:08:10 am

No New Posts KM ฝ่ายการเงินและบัญชี

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดการองค์ความรู้ของฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

18253 Posts
15294 Topics

Last post by MartiSchae
in Just wanted to say Howzi...
on Today at 01:37:23 am

หมวดหมู่ทั่วไป

No New Posts เรื่องทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดในนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมา ในการพัฒนางานขององค์กร หรือการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร หรือเป็นเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นความรู้ให้เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ

42311 Posts
20372 Topics

Last post by soumsriz
in kzcukubszf
on Today at 01:43:45 am

  • No New Posts
  • Redirect Board

การจัดการองค์ความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ - Info Center