เกี่ยวกับฝ่าย
โครงสร้าง
นโยบาย
ติดต่อเรา
 
แผนการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้
รายงานการประชุม
ผลการดำเนินงาน
 
นำเสนอองค์ความรู้
แผนงานโครงการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาพกิจกรรม
 

เมื่อไหร่โควิดจะหายไปนะ

เพราะโควิด-19ทำให้เราต้องออกจากโรงเรียน ครอบครัวขาดรายได้จนไม่มีเงินส่งเราเรียน เราเสียใจมาก
จากคุณ : ซินเดอเรลล่า 19 ต.ค. 2563 9:33
ความคิดเห็น :
จากคุณ :
E-mail : (ถ้ามี)
ข้อความตรวจสอบ : (พิมพ์ข้อความให้เหมือนรูปด้านบน)